Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Välkommen till Eklidsskolan

Vi är en liten personlig skola som satsar på utomhuspedagogik, rörelseaktivitet och miljö och hälsoarbete. På vår skola har elever och lärare ett nära samarbete som bidrar till arbetsro, glädje och lust till lärande.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tullinge

Årskurs: F-5

Elever: 205 st

Utöver nya platser till förskoleklassen kommer det till hösten att finnas platser i de flesta övriga årskurserna. Du är välkommen att ta kontakt med skolan för att få veta mer om hur de ansöker om plats eller om du önskar annan information.

Statistik

Eklidsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 100 19 96 94
2022 91 19 100 98

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

På Eklidsskolan strävar vi efter att skapa en ansvarsfull miljö där alla äger sin egen utveckling och vågar utmana sig själv och andra. Här känner vuxna och elever varandra vilket i sin tur leder till ett tryggt klimat som främjar arbetsro, glädje och lust till lärande. Vi väljer att se varandras styrkor och tror att alla kan lyckas.

Förutom att mäta kunskapsnivåerna arbetar vi även med att mäta och utvärdera läroplanens mjukare värden för att främja självkänsla och social kompetens. Och elev- och medarbetarenkäter visar höga siffor i trivsel.

Vi har ett ständigt pågående pedagogiskt utvecklingsarbete som vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med kooperativt lärande som innebär att vi lär oss av varandra. Pedagogerna träffas i olika grupper för att fort- och utbilda sig. Hos oss är skolan en lärande plats för alla, och våra elever ska vara redo att möta framtiden.

Hitta hit

Eklidsskolan ligger på Nibblevägen 9 i Tullinge.
Eklidsskolan i Google maps

Det är viktigt för mig att det går bra för dig.

Lars Svedberg, docent i pedagogik

Mer fakta om Eklidsskolan

Eklidsskolan ligger i ett lugnt villaområde i Tullinge nära Tullingesjön och flera grönområden. Vi är en skola för elever i förskoleklass upp till och med årskurs 5. Vi har även ett fritidshem som erbjuder pedagogiska aktiviteter.

Vi har en stor och fin skolgård med många olika möjligheter till lek och aktiviteter. På rasterna har vi en tydlig organisation kring rastverksamheten som har fokus på rörelse.

Skolan har ett litet skolbibliotek. Vår elevhälsa som består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt studie- och yrkesvägledare finns tillgänglig för våra elever.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Expedition
08 530 635 98

Expeditionen har begränsad bemanning. Om vi inte har möjlighet att svara går också bra att skicka e-post till eklidsskolan@botkyrka.se

Fritidshem
072-5966843

Har endast möjlighet att svara efter 13:00.

Biträdande rektor
Harke Hendrik Steenbergen harke.hendrik.steenbergen@botkyrka.se
073 571 01 35

Rektor
Anna-Lena Bergman
anna-lena.bergman@botkyrka.se
0734 218 819

Besöksadress
Nibblevägen 9

Postadress
146 30 Tullinge

Karta
Eklidsskolan i Google maps

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Eklidsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Eklidsskolan

Vill du bli en av oss på Eklidsskolan, välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad: