Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Familjerådgivning

Har ni som par eller familj problem i er relation? Då kan du vända dig till familjerådgivningen för stöd. Det är frivilligt och du tar själv kontakt. Vi för inga journaler och sekretessen är större än i övriga kommunala verksamheter. Det går att vara anonym.

Så går ett besök till

Familjerådgivaren ber var och en att beskriva situationen och formulera vad ni behöver få stöd i. Ni kan vara överens eller ha olika uppfattningar om problemen, hur allvarliga de är och vad som är orsaken.

Tillsammans kommer ni överens om formen och målen för samtalen, och hur ofta ni ska träffas.

Om samtalen har varit framgångsrika, innebär det att ni har möjlighet att gå vidare i ert liv på ett mer konstruktivt sätt, oavsett om ni väljer att fortsätta tillsammans eller gå skilda vägar.

Familjerå​dgivning kan vara en möjlighet när:

  • ni har svårt att tala med varandra
  • ni grälar ofta
  • ert sexliv är dåligt
  • någon av er har träffat en annan
  • det är svårt att leva tillsammans men ni inte vill skiljas
  • det är svårt att samarbeta om barnen efter skilsmässan
  • ni är oense om barnen
  • konflikterna leder till våld

Gemensam familjerådgivning men olika utbud

Familjerådgivningen är gemensam för flera kommuner. Du som är medborgare i Botkyrka kontaktar familjerådgivningen i Huddinge kommun.

Botkyrka kommuns medborgare kan inte välja mellan de olika utförare som finns på Huddinge kommuns webbplats.

Avgift

Ett besök kostar 350 kronor. Stödet är upp till fem samtal, och varje samtal håller på 1,5 timmar. Efter en särskild prövning kan stödet eventuellt ökas till ytterligare tre samtal.

Kontakta familjerådgivningen

Telefon: 08-535 379 30
måndag kl.13.00-14.00
tisdag-onsdag och fredag kl. 10.30–11.30
torsdag kl. 15.00–16.00

Besöksadress:
Patron Pehrs väg 4, 1 tr
141 35 Huddinge

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: