Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kul-Kultur: För elever i behov av särskilt stöd

I den här kursen får elever som läser ämnen i grundsärskolan prova på dans, teater och musik. Vi utgår från individens egna förutsättningar och arbetar på ett utforskande sätt.

Silhuetter som spexar bakom ett skynke

Kursen vänder sig till dig som är i behov av särskilt stöd. Hos oss har eleverna ett stort inflytande över kursens innehåll, då vi utgår från deras intressen och motivation. Lusten och upplevelsen står i centrum. Lärare för kursen är en danspedagog, en musikpedagog och en teaterpedagog, som alla är med vid varje tillfälle.

Vi träffas varje vecka i gymnastiksalen på Kvarnhagsskolan klockan 18.00. Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss:

kulkultur123@gmail.com

Välkomna till Kul-Kultur!

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Tid
Vi träffas varje vecka i gymnastiksalen på Kvarnhagsskolan klockan 18.00

Plats
Kvarnhagsskolan
Servitutsvägen 17, 145 59 Norsborg

Kontakt
kulkultur123@gmail.com

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: