Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Tranan

På Tranan skapar vi undervisningen utifrån barnens frågeställningar och funderingar. Våra lärmiljöer är inspirerande och lockar till lek, utforskande och lärande – här ska det vara roligt att lära!

Fakta om förskolan

Område: Alby

Avdelningar: 12 st

Barn: ca 235 st

Vår inriktning

Förskolan Tranan ligger i ett naturskönt område med skog och kolonilotter som grannar. Vi har en stor fin gård där barnen vistas minst en gång om dagen, årets alla dagar och i alla väder. Förskolan har en stor ateljé som alltid är öppen samt en trevlig matsal där vi serverar varierad hälsosam mat lagad från grunden.

Våra engagerade och kompetenta pedagoger arbetar varje dag för att barnen ska känna sig delaktiga, dugliga och engagerade. För att möjliggöra att alla barn kan uttrycka sig och göra sig förstådda arbetar vi på ett språkutvecklande sätt. I vår undervisning uppmuntrar vi barnen att uttrycka sig genom att måla, teckna eller skapa med lera, för att uttrycka sig på flera olika sätt. Vi använder även bildstöd i undervisningen för att utveckla barnens språk.

Lärmiljöerna på Tranan är utformade för att locka till lek, lärande och utforskande och allt material finns tillgängligt för barnen hela tiden. De inspirerande miljöerna gör det möjligt för barnen att arbeta självständigt men också att mötas med varandra.

På vår förskola värdesätter vi ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare och familjer. Varje år bjuder vi in till flera tillfällen där det finns möjlighet att delta i förskolans olika aktiviteter tillsammans med barnen. Vårdnadshavare kan då tillsammans med sina barn på deras respektive avdelning utforska det barnen arbetar med i vardagen eller som de får uppleva i förskolans gemensamma ateljéer. Det finns vid dessa tillfällen även möjlighet att möta personal eller träffa biträdande rektor.

Vi bjuder även in till årliga sammankomster såsom gemensamt uppmärksammande av julen och vårfest där vi avslutar läsåret tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Öppen verksamhet

Förskolan Tranan har startat ”öppen verksamhet” för att visa och berätta om förskolan.

Syftet med ”öppen verksamhet” är att barn tillsammans med sina vårdnadshavare ska få en inblick i hur förskolan arbetar, ta del av vardagen på förskolan samt bygga relationer med förskolans personal.

Varje tisdag, till och 28 maj, kl 09.00–12.00, öppnar Tranan upp verksamheten och bemannar lokalerna med pedagogisk personal och då får barn utforska och leka med förskolans material. Tranan bjuder även på gratis förskolelunch för att vårdnadshavare ska få kunskap om vilken mat som förskolans kockar lagar från grunden och serverar.

Just nu är det endast förskolan Tranan som erbjuder den här verksamheten. Tranan har dessutom lediga platser så önskas en placering av barn efter besök är det möjligt att genomföra rätt så omgående.

Hitta hit

Förskolan Tranan ligger på Amalias väg 31, 145 59 Norsborg
Förskolan Tranan i Google maps

Wow, jag vill inte gå härifrån!

Förskolebarn på Tranan

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Alby östra förskoleenhet.
albyostraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Kristin Sparrfeldt
kristin.sparrfeldt@botkyrka.se
070-212 57 43

Biträdande rektor
Evelina Weckström
evelina.weckstrom@botkyrka.se
070 2380089

Avdelningar

Duvboet 072-571 24 90

Gläntan 072-596 65 71

Källan 072-596 65 78

Månen 072-596 65 75

Regnbågen 072-596 65 72

Solen 072-596 65 70

Svampskogen 072-596 65 76

Trädkojan 072-596 65 77

Utsikten 072-530 26 40

Vattenfallet 070-189 63 44

Vinden 070-189 63 45

Örnästet 070-242 73 25

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: