Öppna mobilmenyn

Trygghet och studiero

Trygghetsfrågorna är prioriterade både i skolan och i kommunens övriga
verksamheter. Att skapa en trygg miljö för alla är inte alltid lätt, men det
är grunden för trivsel och resultat. I foldern ”En trygg miljö med studiero”
beskriver vi vilka förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på ditt barns
skola och på kommunen som huvudman, men också vilka förväntningar
som finns på dig.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: