Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Malmsjö skola

Kolla in Malmsjö skolans presentationsfilm. Här träffar du elever, rektorer och lärare som berättar hur det är vara elev och att arbeta här. Vi vill att alla elever ska utvecklas till sin fulla potential och få en bra grund för sitt livslånga lärande.

Vårsta-Grödinge
Årskurs F–9
Antal elever: ca 450

Välkommen till en skola att lyckas i! Malmsjö skola har fokus på kvalitetssäkring, att våra elever ska få den utbildning de har rätt till men även stimulans och glädje i skolvardagen. Vi arbetar engagerat med att utveckla vårt ledarskap, vår lärmiljö och ett aktivt lärande för att skapa en skola med trygghet och studiero samt nyfikna och studiemotiverade elever i en lärande gemenskap.

Lärmiljö

  • 238 i meritvärde i åk 9 (snitt i Sverige är 232)
  • 91% av eleverna är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (snitt i Sverige är 86%)

Vår lärmiljö är konstruktiv och varierad, skapar möjligheter för elever att utvecklas inför framtiden, i en stimulerande undervisning arbetar vi för att alla elever ska lyckas. På Malmsjö skola har vi lektionstrukturer som eleverna känner igen och en kreativ och kvalitativ undervisning.

Vi har en god digital kompetens och arbetar med digitala verktyg. I de lägre åldrarna med lärplattor och från årskurs 4 till 9 med chromebooks till alla elever.

Det är också viktigt för oss att vi arbetar med en hälsofrämjande miljö och vi har hälsa och rörelse i fokus i vår vardag. Genom olika aktiviteter som främjar rörelse och glädje skapar vi en trivsam miljö och roliga raster.

Trygghet och studiero

Det är viktigt för oss att alla elever känner trygghet och upplever studiero. Vi tror att starka och bra relationer mellan elev och lärare är en nyckel och lägger stort fokus på att varje elev ska känna sig sedd. Vi har aktiva och skickliga lärare som arbetar med en tillsammans-känsla med eleverna.

På våra morgonpass träffar alla elever sina lärare i hemklassrum och går igenom dagen som komma skall. Vi förstår att alla mår bra av en gemensam start på morgonen som skapar förutsättningar för goda relationer, förförståelse och trygghet.

Skolan arbetar också med ett förstärkt elevhälsoarbete och vi är mycket stolta över vårt värdegrundsarbete som ger goda resultat. Våra elever känner sig trygga och upplever att deras lärare bryr sig om dem. 94% av eleverna trivs och känner sig trygga i den senaste undersökningen.

Närvarande ledarskap

På Malmsjö skola arbetar vi med ett närvarande ledarskap som gynnar allas arbetsmiljö, både elever och personal. Vi har höga förväntningar på våra lärare, de arbetar med tydliga strukturer och återkommande rutiner. Vi har höga förväntningar på våra elever och arbetar med en ansvarskultur.

Det är viktigt för oss med ett tillsammansarbete med tydliga strukturer, närvaro och glädje.

Våra ledord är Ledarskap, Lärmiljö och Aktivt lärande!

Hitta hit

Malmsjö skola ligger på Ringvägen 1A i Vårsta.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång och kan till exempel se närvaro, schema, resultat, skolans matsedel och rapportera frånvaro.

Om Vklass

Logga in i Vklass

Kontakt

Expedition
Jannike Törn
jannike.torn@botkyrka.se
08-530 639 20

Rektor
Johnna Gilljam
johnna.gilljam@botkyrka.se
070-288 69 26

Biträdande rektor
Johanna Dyberg
johanna.dyberg@botkyrka.se
072-531 59 70

Intendent
Anneli Lepistö
anneli.lepisto@botkyrka.se
070 232 38 14

Skolsköterska
Emma Lundberg
emma.lundberg@botkyrka.se
076 895 25 03

Syv
Mirre Gülen
mihriban.gulen@botkyrka.se
073 037 56 97

Kurator
Kevin Tofte
kevin.tofte@botkyrka.se
070 003 82 34

Specialpedagog
Anna Åseby Lindahl
anna.aseby.lindahl@botkyrka.se
073 421 85 95

Fritidshem
Solen (åk 2–3)
076-869 05 14

Tellus (åk F–1)
076-897 92 06

Sociala medier
Facebook

Besöksadress
Ringvägen 1A

Postadress
147 70 Grödinge

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Malmsjö skolas fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Malmsjö skola

Malmsjö skola plan 2

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: