Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Välkommen till Malmsjö skola

Precis intill Malmsjön och nära natursköna Grödinge ligger Malmsjö skola. Här genomsyras varje skoldag av trygghet, studiero, glädje och ett aktivt lärande för hela livet.

Fakta om skolan

Område: Vårsta-Grödinge

Årskurs: F-9

Elever: 470 st

Vår inriktning

På Malmsjö skola vill vi att varje elev ska känna sig sedd och hörd. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla bra relationer mellan elever och lärare. Som en del i det arbetet träffar samtliga elever sina lärare i hemklassrum under skolans morgonpass för att ta del av dagens schema.

Det skapar förutsättningar för goda rutiner, relationer och trygghet och en bra start på skoldagen. Med hjälp av tydliga strukturer ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina studier samt att utvecklas som individer.

Undervisningen innehåller ett aktivt lärarstöd där eleverna är delaktiga i sitt eget lärande. På så sätt stimuleras eleverna och utmanas med utgångspunkt i varje enskild individs behov och förutsättningar.

Vi på Malmsjö skola eftersträvar en hälsofrämjande miljö där vi använder oss av rörelse i vår vardag, exempelvis genom olika initiativ som inspirerar till fysisk aktivitet och glädje samt skapar en trivsam miljö och roliga raster.

Hitta hit

Malmsjö skola ligger på Ringvägen 1A i Grödinge.

Malmsjö skola i Google maps

På Malmsjö skola prioriterar vi elevhälsa, för när eleverna känner sig trygga och mår bra går studierna oftast bättre.

Malmsjö skolas elevhälsa

Mer fakta om Malmsjö skola

Malmsjö skola är en F-9 skola. Skolan är en före detta byskola som under åren byggts ut och rustats upp. De nuvarande skolbyggnaden stod klar 2011.

Här finns en stor skolgård med konstgräsplan som bjuder in till aktiviteter under elevernas skoldag. Inne i skolans ljushall samlas såväl elever som skolans vuxna för sociala kontakter.

På Malmsjö skola är vi extra stolta över vårt förstärkta elevhälso- och värdegrundsarbete som ger goda resultat. Den senaste undersökningen visade att våra elever känner sig trygga och upplever att deras lärare bryr sig om dem. Hela 94 procent av eleverna trivs och känner sig trygga på Malmsjö skola.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för dom som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Expedition
Jannike Törn
jannike.torn@botkyrka.se
08-530 639 20

Rektor
Johnna Gilljam
johnna.gilljam@botkyrka.se
070-288 69 26

Biträdande rektor
Johanna Dyberg
Elevhälsan, fritids
johanna.dyberg@botkyrka.se
072-531 59 70

T.f Biträdande rektor
Amanda Carnlöf
Åk F-5
amanda.carnlof@botkyrka.se
070 886 14 61

T.f Biträdande rektor
Anna Åseby Lindahl
Åk 6-9
anna.aseby.lindahl@botkyrka.se
073 421 85 95

Intendent
Anneli Lepistö
anneli.lepisto@botkyrka.se
070 232 38 14

Skolsköterska
Emma Lundberg
emma.lundberg@botkyrka.se
076 895 25 03

Syv
Katrin Ramsay
katrin.ramsay@botkyrka.se
073 037 56 97

Kurator
Elin Hansen
Åk F-5
elin.hansen@botkyrka.se
073 720 54 23

Kurator
Kevin Tofte
Åk 6-9
kevin.tofte@botkyrka.se
070 003 82 34

Specialpedagog
Anna Åseby Lindahl
anna.aseby.lindahl@botkyrka.se
073 421 85 95

Fritidshem
Solen (åk 2–3)
076-869 05 14

Tellus (åk F–1)
076-897 92 06

Besöksadress
Ringvägen 1A

Postadress
147 70 Grödinge

Karta
Malmsjö skola i Google maps

Sociala medier
Facebook

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Malmsjö skolas fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Malmsjö skola

Trygghet, studiero och glädje!

Senast uppdaterad: