Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förvaltningar

 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar för att skapa jobb och sysselsättning för botkyrkabor.

 • Kommunstyrelseförvaltningen

  Kommunstyrelseförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i sitt arbete genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten.

 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar bland annat för bibliotek, konsthall, bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar och kulturskola.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för gator och vägar, parker, markområden fysiska planer, bygglov, kart- och mätverksamhet, exploatering, trafik och parkeringstillstånd.

 • Socialförvaltningen

  Socialförvaltningen ansvarar för bland annat för ekonomiskt bistånd, familjerättsfrågor, beroende och missbruk.

 • Teknik- och fastighetsförvaltningen

  Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, för kommunens lokalers yttre underhåll, städning, installationer, skötsel av tomtmark samt för ny-, till- och ombyggnation.

 • Utbildningsförvaltningen

  Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.