Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Socialförvaltningen

Vad vi gör

Socialförvaltningen ansvarar för:
  • ekonomiskt bistånd, bland annat försörjningsstöd
  • sociala barn- och ungdomsfrågor
  • familjerättsfrågor som vårdnad, boende, umgänge, adoption med mera
  • vuxna med beroende och missbruk
  • vuxna med psykiska funktionshinder
  • serveringstillstånd
  • öppna förskolor

Ledning

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör

Senast uppdaterad:

Politiskt ansvar

Kontakt via medborgarcenter

Senast uppdaterad: