Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trygghetsfältarna - vi finns där barn och unga är

Trygghetsfältarna är Botkyrkas uppsökande arbete för barn och unga. Vi arbetar för att förebygga social oro och brottslighet och för att skapa trygghet. Vårt arbete utgår från den lokala lägesbilden i kommunen som gemensamt tas fram av kommun, polis, hyresvärdar och civilsamhället.

Trygghetsfältarna utomhus

Trygghetsfältare i Botkyrka

Varför finns trygghetsfältare?

Vårt viktigaste uppdrag är att finnas till för att barn och unga. Vi ska vara trygga vuxna som de kan vända sig till och prata med. Ett annat viktigt uppdrag är att tidigt upptäcka och identifiera tecken på barn och unga i riskzon för kriminalitet. Det gör vi genom att arbeta uppsökande och relationsskapande. Vid behov vet vi vart vi ska lotsa dem vidare för ytterligare relevant stöd.

Trygghetsfältarnas har också ett viktigt informationsarbete att göra som innebär att föra information vidare till berörda instanser. Det kan till exempel handla om hur en plats ser ut, hur personer på platsen förhåller sig till lagar och regler och om det förekommer tecken på vålds- eller brottshandlingar.

Vi arbetar flexiblelt och du kan träffa på oss dagtid, kvällstid och under helger.

Trygghetsfältarna tillhör kommunstyrelseförvaltningen och finansieras gemensamt av Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen.

Visste du detta om trygghetsfält?

 • Arbetet startade upp i mars 2020.
 • Det är en satsning av Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen.
 • De bygger långsiktiga relationer med syftet att öka förtroende och skapa tillit.
 • De jobbar för att även nå barnen och de ungas föräldrar.
 • De har mycket nära samarbete med skolor och fritidsgårdar.
 • Alla som jobbar som trygghetsfältare tycker det är ett av det absolut roligaste och mest givande jobb man kan ha.
Trygghetsfältare i arbete

Senast uppdaterad:

Läs vår folder

Samverkanspartner
 • VPC (avsändare för samverkansprojekt)
 • Polismyndigheten
 • Botkyrkabyggen
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Botkyrka kommun

Senast uppdaterad: