Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som kan öka medborgares trygghet och självständighet, och samtidigt förbättra arbetsmiljön.

Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren infört digitala arbetssätt och välfärdsteknik i omsorgen som till exempel trygghetskamera för tillsyn på natten och nyckelfri hemtjänst.

Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi öka såväl trygghet som självständighet för medborgaren, och därigenom bidra till en ökad livskvalitet.

Medborgarens behov styr insatsen

När en medborgare är i behov av hjälp från kommunen börjar biståndshandläggaren med att utreda den enskildes behov och önskemål för att därefter pröva vilka insatser som bäst möter personens behov. Det kan vara en teknisk lösning eller personella insatser som är till bäst hjälp. Ibland är den en kombination av båda.

 

Trygghetskamera ger mer ostörd sömn

Trygghetskamera är ett alternativ till nattlig tillsyn via hembesök. Trygghetskamera kan erbjudas medborgare som har beviljats nattlig tillsyn och kan kombineras med personlig nattillsyn.

Syftet är att ge äldre en mer ostörd sömn och ökad självständighet. Digital nattillsyn med hjälp av trygghetskamera ökar medborgarens självbestämmande genom en större flexibilitet i utformningen av insatsen. Andra positiva effekter för medborgaren är att insatsen genomförs på ett sätt som är mindre integritetskränkande.

Trygghetskamera infördes som ett pilotprojekt i Botkyrka kommun 2018 och breddinfördes i hemtjänstverksamheten under 2020.

Maud använder trygghetskamera

Nyckelfri hemtjänst ger en ökad trygghet

Målet med nyckelfri hemtjänst är att uppnå en trygg och säker hantering av nycklar som inte kan tappas bort, stjälas eller kopieras. Medborgaren får snabbare hjälp vid larm och personal känner större trygghet i att alltid ha rätt ”nyckel” med sig. Vid larm kan hemtjänstpersonalen snabbare vara på plats, utan att behöva åka tillbaka till kontoret för att hämta rätt nyckel, vilket ger en ökad trygghet för medborgaren.

  • Ett elektroniskt låsvred monteras på insidan av medborgarens ytterdörr. Medborgaren själv använder den vanliga dörrnyckeln eller vredet precis som tidigare för att låsa och låsa upp dörren.
  • När hemtjänsten kommer på besök använder personalen en ”digital nyckel” genom en app i sin tjänstetelefon för att låsa och låsa upp. Alla besök av hemtjänstpersonalen registreras genom det elektroniska låset. Det går att se vem från hemtjänsten som har varit på besök och vilken tid personalen har varit där.

Kontakt

Carin Djäken, tf verksamhetschef hemtjänst

E-post: carin.djäken@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: