Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Violen

Vårt mål är att alla barn känner trygghet, glädje och engagemang i alla relationer som skapas hos oss. Vi bidrar till ditt barns utveckling och lärande – välkommen till oss!

Fakta om förskolan

Område: Hallunda/Norsborg

Avdelningar: 6

Barn: 120 st

Vår inriktning

På förskolan Violen möts du av barn och vuxna som reflekterar kring en gemensam värdegrund och lär av varandra för att få bredare perspektiv på livet. Vårt viktigaste uppdrag är att arbeta med barnens språkutveckling och att barnen känner trygghet, glädje och engagemang i alla de pedagogiska relationer som skapas hos oss.

Vi satsar på den lärande leken och har en gård som lockar till rörelse. I fantasilek med andra barn, både inne och ute, utvecklas både barnets förmåga till socialt samspel samt språkliga förmåga. Vi ger barnen vällagad och näringsrik kost av bra kvalitet som till stor del lagas från grunden i förskolans eget kök.

På vår förskola ordnar vi varje år en höstfest och midsommarfest för alla barn. Vi brukar också bjuda in alla familjer att fira lucia samt fira in sommaren med oss vilket brukar vara mycket uppskattat.

På Violen har vi en välkomnande atmosfär med barnet och dess föräldrar i fokus. Vi tror att trygga och engagerade barn och vårdnadshavare är en förutsättning för lärande och utveckling och därför satsar vi på kontinuerliga samråd med vårdnadshavare. Den dagliga kontakten och det enskilda mötet mellan vårdnadshavare och pedagoger är sannolikt den viktigaste kontakten för att skapa förtroende och tillit mellan vårdnadshavare och förskola.

Hitta hit

Förskolan Violen liggger på Linvägen 18, 145 67 Norsborg
Förskolan Violen i Google maps

Vi ska skapa framtidstro! Vi vill aktivt medverka till att varje barn känner att de är en tillgång i gruppen och genom samspel med andra utveckla sin empatiska förmåga

Therese Ekman, rektor

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Norsborgs östra förskoleenhet.
norsborgostraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Therese Ekman
therese.ekman@botkyrka.se
070 886 19 87

Birädande rektor
Joanna Maculewicz
joanna.maculewicz@botkyrka.se
070-188 69 86

Avdelningar
Blå: 0722-42 05 60

Grön: 0725-25 24 80

Gul: 0706-18 97 30

Orange: 0701-83 54 69

Röd: 0706-44 72 70

Turkos: 0701-83 54 70

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: