Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vill du byta skola?

Du kan ansöka om byte av skola i vår e-tjänst när som helst under året.

Om du vill ansöka om byte av skola för ditt barn för innevarande läsår ska du logga in i e-tjänsten. Du kan ansöka om byte när som helst under året. Från och med den 18 april kan du ansöka om byte av skola för läsår 2023/2024.

Om ni är två vårdnadshavare behöver båda logga in och göra ansökan om byte. Ena vårdnadshavaren gör en ansökan och den andra vårdnadshavaren loggar in och godkänner ansökan för att den ska bli klar. Besked om placering får du sedan via mejl eller sms.

Du loggar in med bank-id eller besöker kommunens Medborgarcenter som hjälper till att beställa ett användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn och lösenord kommer att skickas till din mejladress.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: