Öppna mobilmenyn

Vill du byta skola?

Du kan ansöka om byte av skola i vår e-tjänst när som helst under året förutom under skolvalsperioden den 17 januari – 7 februari.

Om du vill ansöka om byte av skola för ditt barn för innevarande läsår ska du logga in i e-tjänsten. Du kan ansöka om byte när som helst under året förutom under skolvalsperioden den 17 januari – 7 februari. Från och med den 11 april kan du ansöka om byte av skola för läsår 2022/2023.

Om ni är två vårdnadshavare behöver båda logga in och göra ansökan om byte. Ena vårdnadshavaren gör en ansökan och den andra vårdnadshavaren loggar in och godkänner ansökan för att den ska bli klar.

Du loggar in med bankid eller besöker kommunens Medborgarcenter som hjälper till att beställa ett användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn och lösenord kommer att skickas till din mejladress.

Kontakta gärna skolan innan du gör din ansökan i e-tjänsten för att höra om det finns någon ledig plats för ditt barn. Information om byte av skolplacering får du via mejl eller sms.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: