Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Vill du byta skola?

Du kan ansöka om byte av skola i vår e-tjänst när som helst under året.

Om du vill ansöka om byte av skola för ditt barn för innevarande läsår ska du logga in i e-tjänsten. Du kan ansöka om byte när som helst under året förutom under skolvalsperioden 16 januari till och med 6 februari 2024 då det endast är öppet för de som måste göra sitt skolval. Från och med den 23 april kan du ansöka om byte av skola för läsår 2024/2025.

Om ni är två vårdnadshavare behöver båda logga in och göra ansökan om byte. Ena vårdnadshavaren gör en ansökan och den andra vårdnadshavaren loggar in och godkänner ansökan för att den ska bli klar. Besked om placering får du sedan via mejl eller sms.

Du loggar in med bank-id eller besöker kommunens medborgarcenter som hjälper till att beställa ett användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn och lösenord kommer att skickas till din mejladress.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: