Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Platssamverkan i Fittja

Platssamverkan i pilotprojektet ”Kreativ stadsmiljö Fittja” handlar om att kommunen tillsammans med polisen, hyresvärdarna, centrumägaren och kollektivtrafiken i Fittja tar ett helhetsgrepp om stadsdelen för att utveckla Fittja som plats.

Mål för Fittja

Vi som arbetar med platssamverkan i Fittja vill:

 • Att gator, platser och parker är rena och trivsamma
 • Att du känner dig trygg och säker att vara i hela stadsdelen, oavsett tid på dygnet
 • Att det är enkelt och tryggt att använda sig av kollektivtrafiken
 • Att det finns ett levande utbud av service och butiker som finns motsvarar dina dagliga behov.

Grunden i arbetet är hur du som bor, vistas och verkar i Fittja upplever att stadsdelen fungerar. Platssamverkan utgår även från det arbete som görs inom ramen för Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Varje vecka samlas kommunen, polisen och fastighetsägarna och går igenom läget i stadsdelarna för att tillsammans lägga resurser där de behövs mest. EST syftar till att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.

Aktörerna i platssamverkan har en bred verktygslåda att använda sig av för att Fittja ska upplevas tryggt, säkert och trivsamt. Genom att samverka kan parterna dela kunskap och erfarenheter, arbeta mot gemensamma mål, lyfta frågor som annars riskerar att falla mellan stolarna och hitta bättre lösningar. Det gör att vi når längre i våra insatser.

Vid sidan av målen för Fittja ska vi hitta en form för platssamverkan som även ska kunna användas i andra stadsdelar i Botkyrka. Det finns redan tidiga initiativ till lokal samverkan i på andra platser och dem vill vi ta vara på. Vi jobbar för att du som bor och vistas i Fittja ska märka att vi tillsammans satsar på din stadsdel.

Fittja torg

Grunden i arbetet är hur du som bor, vistas och verkar i Fittja upplever att stadsdelen fungerar och vad Fittja behöver. På bilden ovan syns pop-up-parken som stod på Fittja torg i somras, byggd efter en idé som kom från unga tjejer i Fittja

Platsutveckling och aktiviteter

Under 2021 har vi inom platssamverkan arbetat med att genomföra flera förändringar och aktiviteter i Fittja. Många av dessa har tillkommit utifrån Fittjabornas idéer:

 • Pop-up: En möblering i glada färger stod på torget under sommaren. Inspirationen till pop-up-en kom från idéer unga tjejer från Fittja tog fram i Urban Girls Movement. Pop-upen kommer att återkomma under sommaren 2022.
 • Belysning: På Luciadagen tändes den nya belysningen på torget och vid sidan av tunnelbanestationen. Belysningskonceptet togs fram i samarbete mellan en ljusdesigner och unga tjejer från Fittja, även det som en följd av Urban Girls Movement. Konceptet har sedan utvecklats och flyttats från stationens baksida till mitt på torget.
 • Aktiviteter: Under sommaren och hösten har ett flertal aktiviteter genomförts på torget och vid centrum tillsammans med föreningar och kommunala verksamheter. De senaste är Poesiafton, Julmarknad och Luciatåg.
 • Renoveringar: Skärmtaket på centrum har tagits bort och centrum har fått en ny entré samt ny färg på fasaden. Trapphusen i centrum har renoverats. Arbetet med fasaden fortsätter i vinter.
 • Ny gestaltning för torget: Kommunen har låtit tre team av landskapsarkitekter skissa på en ny gestaltning för Fittja torg. Ett förslag har valts ut och under de närmaste åren ska torget byggas om. På torget ska det stå ett konstverk som Fittja Konsthall ansvarar för att ta fram.
 • Trygghet vid Fittja station: Samverkan ser över miljön vid stationen i syfte att öka tryggheten. Trafikförvaltningen har anställt trygghetsvärdar som rör sig i kollektivtrafiken bland annat i Fittja.
 • 300 nya bostäder: De kommande åren byggs cirka 300 nya bostäder på centrums parkering. I projektet ingår ny parkering till centrum.

Senast uppdaterad:

Aktörer i platssamverkan

 • Botkyrka kommun
 • Botkyrkabyggen
 • Kungsvåningen
 • Willhem
 • Trafikförvaltningen
 • MTR
 • Polisen

Vill du veta mer?

Kontakta trygghets- och säkerhetsavdelningen trygghetsakerhet@botkyrka.se

Senast uppdaterad: