Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Alby

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Alby. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Alby Gård

  Förslaget till detaljplan för Alby gård och Gula villan i Alby syftar till att förbättra dagvattenhanteringen i området.

 • Alby Torghus

  Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum med nya bostäder och ett torg väster om centrum.

 • Albytäppan

  Kommunen prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde.

 • Förskolan Svalan

  Förskolan Svanen planeras att rivas och ersättas av ny förskola på samma fastighet.

Byggprojekt

 • Alby äng dagvattendammar

  Botkyrka kommun planerar att anlägga en större dagvattenanläggning inom Alby äng, för att rena dagvattnet som når Albysjön.

 • Staren

  Vi bygger en ny förskola med plats för 160 barn.

Andra planer och program