Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grindstugan

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i naturnära läge i Grödinge.

Bakgrund

Från den 1 februari till 1 mars 2021 hölls samråd för förslaget, och mellan 5e juli 2021 och 19 augusti 2021 granskades förslaget.

Förslaget

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 40 bostadsenheter i form av enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus.

Kartliknande illustration

Illustration Grindstugan

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samråd” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Den 5 april 2022 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden. 13 juni 2022 upphävde Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen eftersom riskerna för blocknedfall inte är omhändertagna inom planprocessen. Detta innebär att förslaget kommer att gå ut på en ny granskning under hösten 2023.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd


Här är vi nu

Granskning

 

Kvar att göra

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: