Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grindstugan

Detaljplan för bostäder i naturnära läge har vunnit laga kraft.

Bakgrund

  • Från den 1 februari 2021 till 1 mars 2021 var förslaget på samråd.
  • Från 5 juli 2021 till 19 augusti 2021 var förslaget på granskning.
  • 5 april 22 antogs planförslaget av Samhällsbyggnadsnämnden.
  • 13 juni 2022 upphävde Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen eftersom riskerna för blocknedfall inte är omhändertagna inom planprocessen.
  • Planförslaget har ställdes ut för en andra granskning under tiden 12e februari 2024 till och med 4e mars 2024.
  • Planförslaget antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj.
  • Detaljplanen vann laga kraft 11 juni 2024.
Kartliknande illustration

Illustration Grindstugan

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samråd” kan du läsa Undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Ortofoto som visar ungefärlig planområdesgräns.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: