Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Samverkan med idéburna organisationer

Idéburna organisationer som föreningar, organisationer,
stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. 

Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete.

Överenskommelsen mellan idéburna organisationer och kommunen

Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomisk och ekologist hållbart Botkyrka.

Vår överenskommelse mellan kommunen och idéburna organisationer har funnits sedan 2009 och reviderats 2018, och syftar till att stärka samverkan.

Vi har arbetat fram vår lokala överenskommelse i nära dialog mellan representanter från det lokala civilsamhällets organisationer och kommunen. Överenskommelsen är en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan parterna. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan och skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan idéburna organisationer och kommunen.

Visionen är att Botkyrka ska vara en plats där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i kommunen.

Gemensam värdegrund

Vår gemensamma överenskommelse tar sin utgångspunkt i följande principer:

 • Dialog
  Genom dialog möts vi på lika villkor.
 • Kvalitet och långsiktighet
  Genom långsiktiga relationer skapar vi en trygghet för idéburna organisationer i det lokala utvecklingsarbetet.
 • Demokrati och mångfald
  Vår samverkan ska präglas av balans mellan representativ demokrati och deltagardemokrati. Botkyrkabor har olika behov och därför behöver vi den mångfald och valfrihet som vi tillsammans kan erbjuda.
 • Öppenhet och insyn
  I vårt samarbete är vi öppna och inkluderande i arbetsprocesserna. Vi har ett öppet förhållningssätt och lyssnar till varandras behov.
 • Självständighet och oberoende
  Vårt gemensamma arbete präglas av ömsesidig respekt och förtroende för varandra. Det garanterar idéburna organisationer att vara suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med kommunen.

Kontakt

För mer information om överenskommelsen i Botkyrka och vad den innebär för din organisation är du välkommen att kontakta Lumnije Mehmeti.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: