Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Alfred Nobels allé

Längs Alfred Nobels allé planläggs nu för kontors- och industriverksamheter. Området kopplas till Flemingsberg och utvecklas mot en tät stadsmiljö med hög arkitektonisk kvalitet. En stor del av området planläggs för natur.

I planområdet finns idag en byggnad med kontors- och industriverksamhet. Resten av området består av naturmark, vilken sedan tidigare till största del är planlagd för kontor och industri. Den nya detaljplanen har betydelse för en framtida sammanlänkning av Tullinge och Flemingsberg, och för att behålla kopplingen mellan de regionala grönkilarna. Genom den nya planen ökar exploateringsgraden i området

Nu pågår projektering av väg, samt förberedelse av byggbara tomter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mark- och exploateringschef
Camilla Schultz
camilla.schultz@botkyrka.se

Senast uppdaterad: