Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mötesplats Ung anhörig

En träffpunkt för dig med en förälder eller annan närstående med demenssjukdom/kognitiv svikt. Det kostar inget att delta.

Du som är i 18- till 30-årsåldern – kom och träffa andra i en liknande situation. Vi pratar om det som känns aktuellt för var och en i dag.

Den som vill delar med sig av sina erfarenheter, vi lyssnar på varandra och ger råd och stöd. Du väljer själv om du vill delta vid ett tillfälle eller vid flera. Anmäl dig inför varje tillfälle, senast dagen innan. Om du önskar att vara med digitalt kan vi ordna det.

Tid

17.30-19.00

Senast uppdaterad:

Adress

Digitalt eller på Norrtullsgatan 12M
Ljuspunkten, ingång från innergården
T-bana till Odenplan

Kontakt

Mötesplatsen Ung anhörig är en samverkan mellan anhörigstöd i Stockholms läns kommuner och stadsdelar. Vid frågor och anmälan eller behov av individuellt stöd, kontakta oss deltagande anhörigkonsulenter.

Anna B Andersdotter
08 508 18 224
anna.b.andersdotter@stockholm.se

Riikka Norrbacka Landsberg
08 508 09 520
riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Senast uppdaterad: