Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är en verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilliga organisationer.

Det civila försvaret bygger på samhällets befintliga krisberedskap

Grunden för det civila förvaret utgörs av den beredskap som finns för störningar i fredstid dvs krisberedskap. Krisberedskap är samhällets beredskap för exempelvis stora strömavbrott, störningar i dricksvattenleveranserna och IT-störningar m.m. Mer om kommunens krisberedskap finns på särskild organisation för krishantering. Där hittar du mer information om hur den enskilde medborgaren kan skapa sin krisberedskap, viktiga krisnummer och länkar till MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för mer information.

Varför har vi återupptagit planeringen av det civila försvaret?

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Höjd och högsta beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Om höjd beredskap på Krisinformation.se

Senast uppdaterad:

Ditt eget ansvar

Sverige har sedan 1995 totalförsvarsplikt. Den innebär att samtliga svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för tjänstgöring.

Läs mer på Krisinformation.se

Sveriges totalförsvar

Vill du lära dig mer om Sveriges totalförsvar och din roll? Prova MSBs utbildning! Den är gratis och genomförs online.
Är du en del av Sveriges totalförsvar? (msb.se)

Senast uppdaterad: