Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkas hälsoinformatörer

Ett femtiotal engagerade kvinnor och män i Botkyrka är utbildade till hälsoinformatörer. De bor alla i Botkyrka, har 30 olika nationaliteter och kan i snitt fyra språk vardera. De har ett stort socialt nätverk och de flesta av dem har erfarenheter från att varit kommunens tidigare samhällsinformatörer.

Ett sätt att nå fler – på Botkyrkabornas egna villkor

Hälsoinformatörerna sprider kunskap om vad man kan göra själv för att minska risken för cancer - på de platser där kommuninvånarna är, exempelvis caféer, idrottshallar, samlingslokaler och föreningar. Dogge Doggelito medverkar som ambassadör för satsningen.

Ett samarbete för ökad jämlikhet i hälsa

Risken för att få och upptäcka cancer skiljer sig mellan kvinnor och män med olika bakgrund och socioekonomisk situation. Orsakerna är många. Det kan handla om allt ifrån förtroende för hälso- och sjukvården och vårdpersonalens bemötande, till okunskap, otillgänglighet och språkliga barriärer.

Därför samarbetar kommunen med Regionalt cancercentrum Stockholm/Gotland som utbildar hälskommunikatörerna – som i sin tur kommer i kontakt med invånare som annars hade varit svåra att nå.

Är du intresserad av att bli hälsoinformatör eller att hälsoinformatörer kommer till er?

Kontakta Désirée Branovici, samordnare för hälsoinformatörerna på telefonnummer 070-0038723 eller via e-post desiree.branovici@sll.se.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: