Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd för att sälja tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Tillsyn

Kommunen kontrollerar så att villkoren för tillståndet uppfylls. Tillsyn kan ske genom att vi kommer ut på plats i butiken och kontrollerar så att ni följer regler och lagar eller så kan den utföras genom inre tillsyn. Då kontrolleras företagets ekonomi och de personer som äger företaget.

Kommunen tar ut en avgift för sin tillsyn av försäljning av tobaksvaror.

För detaljhandeln är avgiften 4 504 kronor per år.

Årlig tillsynsavgift för partihandel är 2 252 kronor.

Regler och ansvar vid försäljning av tobaksvaror

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Telefon: 08 530 610 81

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: