Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stenarna stabiliserar marken

stenar, blå himmel, en gul blomma i förgrunden

Stenarna – en grogrund för utveckling

På tre platser i Södra Porten-området har stenmassor placerats. De utgör onekligen ett fult inslag i miljön men de finns där under en begränsad tid och fyller trots allt en funktion.

Stenmassornas syfte är att stabilisera marken så att den blir byggbar. Olika områden kräver olika lång stabiliseringstid. När stenarna gjort sitt jobb krossas de och flyttas till byggprojekt i södra Stockholmsområdet.

Frågor och svar om stenarna

När kommer stenmassorna att försvinna?

Marken öster om Botkyrka kyrka är färdigstabiliserad och tömd på stenkross. Stenmassorna i södra delen av Eriksbergs verksamhetsområde planeras att tas bort under 2024 och de sista stenmassorna, öster om Botkyrkabacken, kommer att tas bort när marken är färdigstabiliserad. Arbete med en uppdaterad tidplan för detta pågår.

Vem sköter hanteringen av stenen?

Skanska Industrial Solutions AB sköter hanteringen av stenen på uppdrag av Botkyrka Södra Porten AB. Skanska Industrial Solutions AB återvinner stenen till grus att användas i olika byggprojekt. 

Var kommer stenen ifrån?

Stenen kommer från tunnelbygget inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Sedan 2013 bedriver Skanska Industrial Solutions AB en kross- och sorteringsverksamhet inom fastighet Eriksberg 2:136. Under våren 2017 började bolaget ta in stenmassorna.

Hur återanvänds stenen?

Stenen kommer att återanvändas till olika byggprojekt i stockholmsregionen. Berg behövs när det ska byggas bostäder, järnvägar och vägar.

Hur hanteras våtmarken i området?

I fortsatta arbetet med utformning av dagvatten- och skyfallshantering ingår att bedöma om våtmarken kan vara kvar i sitt nuvarande läge och utgöra en tillgång i den fortsatta stadsstrukturen och planeringen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: