Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Skogsbacksskolan

På Skogsbacksskolan möts elever av lyhörda pedagoger i en trygg lärmiljö. Med studiero, digitala verktyg och positiva förväntningar ges alla elever möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tumba

Årskurs: F-3

Elever: 180 st

Statistik

Skogsbacksskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 89 11 93 77
2022 72 12 Uppgift saknas Uppgift saknas

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Skogsbacksskolans verksamhet utgår från forskning samt beprövad erfarenhet. Vi arbetar mycket med läs, skriv, språkutveckling, matematik och följer upp elevernas resultat regelbundet. Hos oss är mötet mellan elev och pedagog av yttersta vikt för att nå goda resultat, både kunskapsmässigt och socialt.

Våra engagerade och lyhörda pedagoger har ett tydligt kunskapsfokus med högt ställda positiva förväntningar på våra elever. Att vi möter varje elevs behov säkerställer en skolgång av god kvalité, med trygghet och studiero.

Alla skolans lokaler är av hög standard med ett flertal grupprum och verkstäder för en anpassad lärmiljö. Biblioteket ligger centralt placerat i skolans lokaler och används vissa tider också som musiksal. Alla elever har tillgång till digitala verktyg. Skolans restaurang serverar mat från eget tillagningskök.

Hitta hit

Skogsbacksskolan ligger på Odlingsvägen 36 B i Tumba.

Skogsbacksskolan i Google maps

För oss är det viktigt att vårt arbete vilar på en gemensam elevsyn – att alla elever kan!

Johan Ahlkvist, rektor

Mer fakta om Skogsbacksskolan

Skogsbacksskolan ligger i ett naturrikt område med en allsidig utomhusmiljö. Här finns en organiserad rastverksamhet som leds av utbildade elever vars uppgift är att få sina skolkamrater att trivas under rastens olika lekar. Eleverna får stöd och handledning av skolans ansvariga pedagoger.

Skolan har ett elevhälsoteam med kurator, skolledare, speciallärare, skolsköterska och skolläkare som jobbar med enskilda samtal med elever och vårdnadshavare. Ett förebyggande och främjande arbete för att skapa trygghet och studiero. Skolan har också en expedition där man kan få hjälp med administrativa frågor.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Johan Ahlkvist
johan.ahlkvist@botkyrka.se

Expedition
Johanna Willén
johanna.willen@botkyrka.se
skogsbacksskolan@botkyrka.se
070 209 38 46

Biträdande rektor
Hevi Mati
hevi.mati@botkyrka.se
070 288 58 24

Skolsköterska
Eva-Lena Lindstrand
eva-lena.lindstrand@botkyrka.se
072 450 60 68

Besöksadress
Odlingsvägen 36 B

Postadress
147 50 Tumba

Karta
Skogsbacksskolan i Google maps

Sociala medier
Skogsbacksskolan på Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Skogsbacksskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Skogsbacksskolan

Välkommen till Skogsbacksskolan och vår trygga lärmiljö som skapar studiero.

Senast uppdaterad: