Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pedagogiska lärmiljöer

Alla barn i Botkyrka ska ha tillgång till förskoleverksamhet av hög kvalitet. Det betyder inte att alla förskolor ska se ut eller arbeta på samma sätt. Lek och utforskande utgör grund för utbildning och undervisning på alla förskolor men
olika förskolor utmanar och bejakar barnen på skilda sätt och med hjälp varierande material.

Principer och värdringar i Botkyrkas förskolor

  • Likabehandling och demokratiska värden
  • Skapa språkstimulans och språkutveckling
  • Ta hänsyn tas till barns olikheter
  • Dagligen ges möjlighet till utbildning och undervisning utomhus

I de riktlinjen nedan finns en komplett sammanställning av principerna och riktlinjerna. Som förälder är du alltid välkommen att diskutera ditt barns utveckling i förskolan med vår personal.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: