Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Äidinkielenopetus

Kaikilla oppilailla, jotka puhuvat muuta kieltä kuin ruotsia kotonaan tai haluavat opiskella vähemmistökieltä, on oikeus äidinkielenopetukseen.

Lapsellasi on oikeus äidinkielenopetukseen, kävipä hän kunnallista tai vapaakoulua. Opetusta voidaan sitten jatkaa lukiossa.

Botkyrkassa oppilailla on oikeus osallistua äidinkielenopetukseen esikoululuokasssa, peruskoulussa ja lukiossa. Oppilaan huoltaja hakee lapselleen opetusta äidinkielessä. Koulun päämiehen (eli kunnan tai vapaakoulun hallituksen) on järjestettävä opetus, jos

  • kieli on oppilaan päivittäinen kieli kotona
  • oppilaalla on perustaidot kielessä
  • vähintään viisi oppilasta toivoo saavansa opetusta kielessä
  • sopiva opettaja on saatavilla.

Opetus ja arviointi

Botkyrkassa opetusta äidinkielessä tarjotaan omana aineena. Ilmoittautuminen äidinkielen-
opetukseen on vapaaehtoista, mutta opetukseen osallistuminen on pakollista.

Opetukseen sisältyy oppilaan osaamisen kehittymisen arvioiminen. Osaamisen kehittyminen dokumentoidaan ja sen pohjalta tehdään kirjallinen arvio ja annetaan oppilaalle arvosana aineessa.

Oppilaat 1.-5. vuosikurssilla: Arviointi tapahtuu 5. luokalla viikolla 42 syyslukukaudella ja viimeistään viikkoa ennen pääsiäislomaa kevätlukukaudella.

Oppilaat 6.-9. vuosikurssilla: Arvosana annetaan kunkin lukukauden lopussa.

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsissa meillä on viisi kansallista vähemmistökieltä: jiddiš, meänkieli, romani chib, saame ja suomi. Oppilaille, jotka kuuluvat johonkin näistä kansallisista vähemmistöistä on tarjottava äidinkielenopetusta myös, jos

  • kieli ei ole oppilaan päivittäinen kieli kotona
  • oppilaalla ei ole perustaitoja kielessä
  • kunnassa ei ole viittä oppilasta kielelle niin kauan, kun sopiva opettaja on saatavilla.

Kansallista vähemmistökieltä voi myös opiskella alkavana kielenä peruskoulussa, erityisperuskoulussa, erityiskoulussa ja saamelaiskoulussa.

Lukiokoulussa ovat voimassa samat säännöt ja poikkeukset kuin peruskoulussakin vähemmistökielten osalta.

Äidinkielenopetukseen ei saa sisällyttää yhtä kieltä useampia kieliä kutakin oppilasta kohden. Kun kyse on ulkomailta tulevista romanioppilaista, voidaan poikkeus tehdä tapauksissa, joissa siihen on erityisiä syitä.

Ilmoittautuminen ja irtisanominen

Huoltaja hakee lapselleen äidinkielenopetusta lataamalla sovelluskaupasta (Applen App Store / Google Play) Edlevo-sovelluksen. Vaihtoehtoisesti voi hakemuksen tehdä täältä.

Ilmoittautuminen tehdään yhden kerran ja se on voimassa oppilaan koko koulunkäynnin ajan.

Uudet oppilaat, jotka haluavat opiskella äidinkieltään, saavat tehdä hakemuksen viimeistään 1. toukokuuta syyslukukaudelle ja viimeistään 25. marraskuuta kevätlukukaudelle. Poikkeukset tehdään vasta kuntaan muuttaneiden ja vasta maahan tulleiden oppilaiden osalta.

Jos sinulla tai lapsellasi ei ole ruotsalaista henkilönumeroa, käy kansalaiskeskuksessa saadaksesi apua hakemuksen laatimisessa. Katso kansalaiskeskuksen aukioloajat.

Äidinkielenopetuksen päättämisilmoitus tehdään ainoastaan ennen uutta lukuvuotta.

Lomake äidinkielenopetuksen irtisanomista varten

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: