Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (inte LSS)

Stödet gäller för både barn och vuxna som är anhöriga.

Barnkraft-grupper

Barnkraft-grupper är till för föräldrar med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras barn.
Kontakta: fridlyst@huddinge.se

Vuxen anhörig till någon med psykisk funktionsnedsättning

Kontakta Mottagning vuxna för vidare praktisk information. Mottagning vuxna nås på telefon: 08-530 618 00.

Anhörig till person med beroende eller missbruk

Du som är vuxen och anhörig kan läsa mer här om beroenderådgivning i Botkyrka.

Du som är barn och anhörig kan läsa mer här vart du kan vända dig.

Kontakt

Mottagning vuxna
Socialtjänsten
Telefon: 08-530 618 00

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: