Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunstyrelse-förvaltningen

Vad vi gör

Kommunstyrelseförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i sitt arbete genom att leda, samordna och följa upp helheten i den kommunala verksamheten och arbeta för att uppnå kommunstyrelsens årliga mål.

Det handlar bland annat om att verka för en hållbar kommun, genomföra exploateringar och demokratiutveckling, ekonomistyrning, trygghets- och säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor och kommunikation.

Ledning

Chris Österlund
Tf. kommundirektör
Telefonnummer: 072-148 81 09
E-post: chris.osterlund@botkyrka.se

Helena Karlsson
Biträdande kommundirektör
Telefonnummer: 070-231 50 63
E-post: helena.karlsson3@botkyrka.se

Så är vi organiserade

Kommunstyrelseförvaltningen har sex avdelningar:

  • Ekonomi- och finansavdelningen
  • HR-avdelningen
  • IT och Digitalisering
  • Kommunikation och Medborgarservice
  • Styrnings- och utvecklingsavdelningen
  • Trygghet- och säkerhetsavdelningen

Senast uppdaterad:

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kontakt via medborgarcenter

Senast uppdaterad: