Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så bygger vi fortsatta framgångar

Från vaggan till graven – jo, så skulle man faktiskt kunna beskriva entreprenörskap. För idéer kommer tidigt i livet. Därför satsar Botkyrka kommun på att hjälpa till att driva kreativitet och nytänkande, redan från grundskoleåren. Byggklossar för olika skeden i företagandet – och livet.

Vad gör Botkyrka kommun för företagen egentligen? Mer än många känner till, faktiskt. Vi driver entreprenörskap från skolåldern och uppåt, en del i egna verksamheter, annat som partner till och finansiär av fristående initiativ. Tillsammans bildas byggklossar som bidrar till företagens goda tillväxt välmående.

Två unga personer fikar och samtalar. På bordet som de sitter vid står också deras laptops.

Grundskolan & UF-företag

Entreprenörskap handlar inte bara om pengar – det handlar om att låta idéer växa. Barn har jättemycket idéer och vi vill uppmuntra dem att växa, säger Ghezaleh Salmani, ansvarig för entreprenörskap i grundskolan och stöttar UF-företagandet på gymnasiet.

The Good Talents lyfter unga företagare

The Good Talents hjälper unga att se sin egen potential och utveckla sina förmågor i såväl ledarskap som entreprenörskap. Det sker genom ett efterfrågat ettårigt ledarprogram och genom nätverksträffar. Botkyrka kommun stöder The Good Talents genom partnerskap.

Changers Hub vidgar vyer

Innovationshuset Changers Hub finns såväl i Alby som på Stureplan. Här erbjuds coworking space, kurser och events. Syftet är att demokratisera framgång och ge alla – oavsett bakgrund – möjlighet att lyckas. Botkyrka kommun stöder Changers Hub genom partnerskap.

Kulturstartup? Katapult/Subtopia finns för dig!

Katapult är en del av Botkyrkas upplevelsesatsning. Fokus är kulturella och kreativa näringar. Är du en kulturentreprenör kan du söka dig till Katapults kulturinkubator och få tillgång till inte bara en arbetsplats, utan även coachning, kurser och hjälp med marknadsföring.

NyföretagarCentrum ger råd

NyföretagarCentrum/Botkyrka-Huddinge erbjuder gratis rådgivning från två år före företagsstart till tre år efter. Här kan du få hjälp att gnugga på din affärsidé, lägga upp en budget och få stöd när du ska skriva kontrakt – bland mycket annat. Botkyrka kommun stöder Nyföretagar-Centrum genom partnerskap.

Väx med Tillväxt Botkyrka

Tillväxt Botkyrka fokuserar på företag med 5–50 anställda. Här kan du få hjälp att växa genom avancerad företagsrådgivning och praktisk hjälp med rekrytering. Samtidigt skapas nya jobb för Botkyrkabor. Tillväxt Botkyrka startades av stiftelsen Tillväxt Stockholm, men numera är det ett kommunalt bolag – med några av landets främsta näringslivsprofiler i ledningen.

Investera & etablera för framtiden

I Botkyrka finns möjligheter till etableringar i verksamhetsområden och stadsdelar, exempelvis Riksten etapp 1 och Loviseberg. Nästa stora tillväxtområde är Södra Porten som kommer att ge plats

Företagslotsen guidar rätt

Kommunen har en egen företagslots som är företagarens väg in i kommunen. Här kan du till exempel bli guidad till rätt kontaktpersoner inom kommunens organisation och nätverk eller få rådgivning om småföretagarstöd under pandemin. Hör av dig till lotsen. foretag@botkyrka.se

Ta del av Näringslivsnytt

Vill du prenumerera på näringslivsnytt? Fyll i namn och e-post i formuläret så landar nyhetsbrevet i din mejlinkorg.

Dina uppgifter

Du som prenumererar på näringslivsnytt finns med i Botkyrka kommuns företagsregister. Vi som sparar prenumerantlistan har ett ansvar att aldrig sprida dina personuppgifter till någon annan part. Du har rätt att när som helst begära att adressen tas bort ur vår utskickslista. Kontakta oss då via e-post på foretag@botkyrka.se.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: