Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tegelbruket

Det godkända detaljplaneförslaget för Tegelbruket i Fittja innehåller cirka 800 bostäder, hotell, kontor och centrumverksamheter. Det innehåller även ett nytt torg, en park vid stranden och ett nytt parkeringsgarage.

Visionsbild över tegelbruket i Fittja.

Visionsbild, Tegelbruket i Fittja. Illustration: Archus/Urbio.

Vid torget föreslås affärer och restauranger med uteserveringar eller andra verksamheter. De nya byggnaderna ska till största delen utföras med tegelfasader. En byggnad med hotell, kontor eller handel föreslås vid E4/E20 för att skärma av buller och partiklar.

Byggstart är i dagsläget planerad till 2023/2024.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Ghadir Baker

Kontaktadress till samhällsbyggnadsförvaltningen: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: