Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tilläggsbelopp för barn och elev i behov av extraordinära stödinsatser

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever.

Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och för extraordinära stödinsatser. Även gymnasieskolor i annan kommuns regi kan söka tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

  • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn eller elev
  • Tilläggsbeloppet ska ha samband med barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar.

För mer information om vad extraordinära stödinsatser innebär se:
Ansöka om tilläggsbelopp - Skolverket

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: