Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

  Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas.

 • Tuna torg

  Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med bostäder och service.

 • Björnen 23 och Vargen 12

  Förslaget till detaljplan ska möjliggöra en förskola i två våningar och en byggnad med förråd för uthyrning.

 • Harbro backe

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av cirka 550 bostäder i Storvreten nära Tumba centrums service och kommunikationer.

 • Södra Hamradalen - planprogram

  Nu prövas möjligheten att bygga verksamheter, bostäder och service ett stenkast från Tumba station

 • Älgen-Sågaren

  I och med detaljplanen för Älgen-Sågaren prövas möjligheten till ett tillskott av bostadsbebyggelse som komplement till befintliga bostadshus på fastigheterna Älgen 32 m. fl. på Grödingevägen mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen.

 • Tumba 8:455

  Nu prövas möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.

 • Tuna gård

  Nu prövas möjligheten till en utökad utbildnings- och övningsverksamhet för brandförsvaret intill Botkyrka brandstation vid Tunarondellen.