Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Din krisberedskap

Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris eller krig? Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, exempelvis äldre eller sjuka personer. På så sätt är du är en del av Sveriges och Botkyrkas krisberedskap.

Hesa Fredrik – VMA (viktigt meddelande till allmänheten)

Det är bra att känna till varningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA, även kallad Hesa Fredrik) och vad du ska göra när du nås av det.

VMA testas regelbundet. Tidpunkten för testerna är klocka 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När du hör testsignalen behöver du inte göra något.

VMA används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Om du hör signalen vid ett annat tillfälle än när den testas ska du:

 • gå in
 • stänga fönster, dörrar och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Du kan få VMA via:

Krisinformation.se
App för Krisinformation.se
Sveriges Radio P4 Stockholm
Sveriges Radio
SVT - Sveriges television

Felanmäl om du inte hör testsignalen

Om du inte hör signalen under testtillfällena ska du felanmäla till Södertörns brandförsvar.

Felanmälan Hesa Fredrik (VMA)

Var förberedd inför en kris

Vi har alla ett personligt ansvar för att skydda vårt eget liv, vår egendom och vår säkerhet. Det gäller även vid en samhällskris. Här hittar du tips och råd på vad du bör ha i hemmet om en längre kris eller samhällsstörning skulle förekomma.

Tänk tanken vad du skulle göra om det en dag inte finns dricksvatten i kranen och mat att handla i butikerna, om elementen slutar fungera mitt i vintern eller om du inte kan se på TV eller ladda din mobiltelefon.
För att klara krisen ska du tillgodose behovet av fyra saker:

 1. Vatten
  Ha alltid flaskor eller dunkar hemma så att du kan lagra vatten om det slutar komma ur kranen. Frys gärna in vatten – det fungerar både som kylklamp och som reservvatten. Förbered dig även på att hantera toalettbesök utan vatten genom att se filmen om krisberedskap gällande vatten
 2. Mat
  Fundera på varors hållbarhet. Kräver de en kyl eller frys? Håller de i rumstemperatur? Måste de tillagas? Film om krisberedskap gällande mat
 3. Värme
  Har du filtar och varma kläder så att det räcker? Film om krisberedskap gällande värme
 4. Kommunikation och information
  En batteridriven radio och extra batterier gör att du kan få information om vad som händer. Film om krisberedskap gällande kommunikation

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på. Du kan också hämta den i receptionen i kommunhuset i Tumba, Munkhättevägen 45.

Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk på MSB:s webbplats.

Krisinformation

De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda. Det kan handla om att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet.

Vid en kris är det därför viktigt att endast agera på information från svenska myndigheter.

Krisinformation från svenska myndigheter

Krisinformation.se
App för Krisinformation.se
Sveriges Radio P4 Stockholm
Sveriges Radio
SVT - Sveriges television

Var källkritisk

Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin och motverka desinformation. Några tips för att granska den information som sprids på exempelvis sociala medier:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.

Hur beredd är du? Testa din krisberedskap

Testa hur förberedd du är inför en kris – klicka dig fram i scenariot och svara på frågor.

Scenario 1 – Överlevnad

Scenario 2 – Kommunikation vid kris

Scenario 3 – Hemberedskap

Svara på 10 snabba frågor och testa om du har koll på din krisberedskap!

Läs mer om hur du kan förbereda dig för krissituationer

Mer om krisberedskap

Försvarsutbidlara informerar

Fyll i uppgifter och ta fram din personliga checklista för vad du bör ha hemma för att klara dig om krisen kommer!

Gå till checklistan

Rädd eller beredd?

Om risker och säkerhet för dig som privatperson

Viktiga telefonnummer

113 13 är ett informationsnummer som drivs av SOS Alarm där du kan få svar på frågor vid en kris. 112 är ett nummer för akuta nödlägen som du aldrig ska ringa för att söka information. 1177 är enbart till för sjukvårdsupplysning.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: