Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dricksvattenanläggning

Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

En enskild dricksvattenanläggning måste enligt livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) anmälas för registrering till kommunen om den uppfyller något av följande tre kriterier:

  1. Anläggningen producerar mer än 10 m3 vatten per dygn.
  2. Anläggningen försörjer fler än 50 personer.
  3. Anläggningen används i en kommersiell eller offentlig verksamhet.

En kommersiell verksamhet kan till exempel vara att du tillhandahåller vatten:

  • och får betalt för det
  • till en verksamhet som tar betalt för sin verksamhet
  • till ett livsmedelsföretag
  • till verksamhet som innebär uthyrning för permanentboende av fler än en tvåfamiljsfastighet
  • till en verksamhet som innebär uthyrning av rum stuga eller liknande för fritidsboende som sammanlagt kan ha fler än 8 gäster samtidigt
  • till en verksamhet dit allmänheten har tillträde till exempel en golfbana.

Skicka blanketten till:

Miljöenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45, 147 45 Tumba.

Egenkontroll

En dricksvattenanläggning räknas som en livsmedelsanläggning och ska ha en egen kontroll anpassad till sin verksamhet med grundförutsättningar och en faroanalys.

En faroanalys identifierar de risker som finns i processen från vattentäkt till kran som kan leda till förorening av vattnet eller driftstopp.

Läs mer om faroanalys och egenkontroll på livsmedelsverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Kontakta miljöenheten

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: