Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Tullingebergsskolan

Tullingebergsskolan är den lilla, trygga skolan där elever möts av kompetent och utbildad personal. Vårt mål är att skapa en god grund, både kunskapsmässigt och socialt, för att varje elev ska lyckas.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tullinge

Årskurs: F–5, anpassad grundskola 1–9

Elever: 200 st

Statistik

Tullingebergsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 100 9 91 88
2022 100 8 95 92

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Tullingebergsskolan är en skola med fokus på trygghet och lärande. Vi utvecklar verksamheten i det vardagliga arbetet tillsammans, det innebär att alla gör skillnad för våra elever. Skolan är i ständig utveckling där vi planerar, följer upp, utvärderar och analyserar våra insatser. Allt för att utvecklas på bästa sätt med rätt insatser.

En del i skolans förebyggande arbete är planerade rast- och rörelseaktiviteter. Vi fångar upp och stöttar våra elever i sociala sammanhang samt utmanar och uppmuntrar till rörelse vilket gynnar elevernas kunskapsinhämtning.

Anpassad grundskola

I vår anpassade grundskola läser eleverna enligt läroplanens ämnesområden. Vi tar emot elever från årskurs ett till och med årskurs nio. Eleverna utvecklas i en inkluderande lärmiljö där lärandet inför vuxenlivet tränas både i de teoretiska ämnena som att läsa, skriva och räkna som i vardagsaktiviteter. Våra elever undervisas av speciallärare samt av skolans ämneslärare i motorik och estetiska ämnen.

För de eleverna som är inskrivna på fritids så ansvarar våra resurspedagoger för verksamheten med stöd i Läroplanen ämnesområden. Resurspedagogerna följer eleverna hela dagen.

Hitta hit

Tullingebergsskolan ligger på Tullingebergsvägen 39 i Tullinge.
Tullingebergsskolan i Google maps

Den lilla skolan som gör stor skillnad för varje elev.

Ann-Catrine Bolmgren, rektor

Mer fakta om Tullingebergsskolan

Tullingebergsskolan är en av Tullinges äldsta skolor och har funnits sedan 1968. Skolan ligger belägen på Tullingeberg med närhet till skog och natur. Det är en F-5 skola som ingår i rektorsområdet Tullinge Norra Skolor. På skolan finns en anpassad grundskola med elever från år ett till år nio samt en särskild undervisningsgrupp med elever från år ett till fem.

Trots sin litenhet har skolan full tillgång till idrotts- och slöjdsalar. Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam såsom skolsköterska, specialpedagog, kuratorer och skolpsykolog. Vi har även tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Skolan erbjuder fritidsverksamhet för årskurserna F-3 uppdelat på olika avdelningar. Vi har en stor skolgård som inbjuder till lek och lärande. Skolgården är uppdelad i olika områden med fina skogspartier, ytor för lek, samt en fotbollsplan där eleverna erbjuds olika aktiviteter.

Under läsåret 22/23 renoverades delar av skolgård och skolbyggnad, inventarier i både klassrum och allmänna ytor på skolan byttes ut för att skapa en modern och arbetsmiljömässig lärmiljö för både elever och anställda.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Ann-Catrine Bolmgren
ann-catrine.bolmgren@botkyrka.se
0706 099 300

Expedition
Therese Stenberg
therese.stenberg@botkyrka.se
072 241 29 80

Biträdande rektor anpassad grundskola
Catharina Sandberg
catharina.sandberg@botkyrka.se
072 217 24 40

Biträdande rektor grundskola
Anna Hansson
anna.hansson4@botkyrka.se
070 886 14 47

Besöksadress
Tullingebergsvägen 39

Postadress
146 45 Tullinge

Karta
Tullingebergsskolan i Google maps

Sociala medier
Tullingebergsskolan på Facebook

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Tullingebergsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Tullingebergsskolan

Den lilla och trygga skolan där varje elev blir sedd.

Senast uppdaterad: