Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Kommunen utför tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg. Tillsynen är en självständig granskning som ska kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som lagar och andra föreskrifter ställer.

I kommunens riktlinje för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg kan du läsa om tillsynens innehåll, kommunens arbetsprocess vid tillsyn och vilka åtgärder som vi kan och ska vidta när tillsynen visar på brister.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: