Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om gymnasieskolan

 • Gymnasievalet 2024

  Här hittar du en guide om hur valet går till och information som hjälper dig i processen.

 • Gymnasieskolor i Botkyrka

  I Botkyrka finns fyra kommunala och två fristående gymnasieskolor.

 • Mottagande av nyanlända elever

  Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum.

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Introduktionsprogram

  Introduktionsprogram passar dig som saknar betyg för att komma in på gymnasiet. Det finns flera möjligheter för dig!

 • Boende och resor

  Elevresor, skolskjuts, inackorderingstillägg, bidrag för resor till annan studieort, utlandsstudier

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

 • Anpassad gymnasieskola

  Anpassad gymnasieskolan är en fyraårig, avgiftsfri och är en utbildning som inte är obligatorisk. I Botkyrka finns en kommunal och en fristående anpassad gymnasieskolan.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

 • För rektorer och huvudmän

  Elevresor, skolskjuts, inackorderingstilläg, bidrag för resor till annan studieort, utlandsstudier