Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Tallidsskolan

Hos oss på Tallidsskolan är lärande i fokus! Vi är en liten skola med god arbetsmiljö, studiero och elevdemokrati. Hos oss får alla elever det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas med sin skolgång.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Fittja

Årskurs: F–5, anpassad grundskola

Elever: 300 st

Statistik

Tallidsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 92 Uppgift saknas 87 85
2022 87 Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

På Tallidsskolan satsar vi mycket på att utveckla elevernas språk och matematik. Vi vill att våra elever ska lyckas i skolan och ha kunskaper och studieteknik med sig till högre studier. Därför är det viktigt att de lär sig att ta ansvar, vara demokratiska och tänka självständigt.

Alla våra lärare är behöriga och vi har ett skickligt elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterskor och speciallärare. På Tallidsskolan har vi också ett eget skolbibliotek och riktigt god skolmat!

Anpassad grundskola

Vi har en mindre grupp för våra elever som går i anpassad grundskola, en så kallad samverkansklass. Här arbetar flera vuxna och alla elever får stöd och stimulans på sin egen nivå. Vår samverkansklass är alltid med i skolans alla idrottsdagar, temadagar och traditionsdagar.

Hitta hit

Tallidskolan ligger på Bägarvägen 2 i Fittja.

Tallidsskolan i Google maps

I min skola lär jag mig mycket varje dag. Jag älskar min skola!

Nisa, elev årskurs 2

Mer fakta om Tallidsskolan

I Tallidsskolan finns klasser från förskoleklass till årskurs 5. Vi har också en klass för nyanlända elever och en mindre undervisningsgrupp för de elever som behöver det.

Vi erbjuder fritidsverksamhet och har i dagsläget fyra grupper; Pandan, Delfinen, Grodan och Lejonet.

Tallidsskolan har funnits i 50 år och vi har både föräldrar och lärare som själva varit elever på Tallidsskolan!

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Camilla Bejmo Samuelsson
camilla.bejmo.samuelsson@botkyrka.se
0703 342 905

Expedition
suzana.pacariz@botkyrka.se
072-596 67 83

Biträdande rektor
Mattias Josefsson
mattias.josefsson@botkyrka.se
073-596 06 13

Biträdande rektor
Petra Schutz
petra.schutz@botkyrka.se
070-180 56 97

Besöksadress
Bägarvägen 2

Postadress
145 51 Norsborg

Karta
Tallidsskolan i Google maps

Sociala medier
Tallidsskolans Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Tallidsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Tallidsskolan

Välkommen att söka till oss!

Senast uppdaterad: