Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Grindtorpsskolan

Längst upp på Albyberget med utsikt över omvärlden och blicken mot framtiden ligger Grindtorpsskolan. Med fortsatta studier som mål hjälper vi barn att växa, på alla möjliga vis, från förskoleklass till årskurs 9.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Alby

Årskurs: F-9

Elever: 520 st

Statistik

Grindtorpsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 83 2 88 88
2022 80 8 95 92

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Grindtorpsskolan är en mångkulturell skola där det talas ett 40-tal olika språk. Vi vill att våra elever ska få en god framtid med fortsatta studier och arbetar därför med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i alla ämnen. För att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas skolframgångar satsar vi på ett nära samarbete med vårdnadshavare, och varje elev har en egen mentor.

På vår skola ska alla barn känna sig trygga. I vårt trygghetsteam ingår både elever och personal som dagligen arbetar med värdegrundsfrågor för att minska diskriminering och kränkande behandling. I samarbete med socialtjänst, räddningstjänst och polis arbetar vi med våldsförebyggande program såsom MVP (Mentors in Violence Prevention) och Tåget.

På Grindtorpsskolan har vi en strukturerad rastverksamhet där vissa elever fungerar som trivselledare och leder aktiviteter på rasten. Det skapar meningsfulla raster och främjar trygghet och trivsel för alla.

Hitta hit

Grindtorpsskolan ligger på Lagmansbacken 12 i Alby.
Grindtorpsskolan i Google maps

Det här är en skola där man får vara sig själv och där vi har en varm och mysig stämning som gör att vi främjar lärandet.

Karin, förskollärare

Mer fakta om Grindtorpsskolan

Grindtorpsskolan är en F-9-skola. Vi har även ett fritidshem för barn upp till årskurs 3.

Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger, socialpedagoger och speciallärare.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Alexandra Ohlén
alexandra.ohlen@botkyrka.se
070-8892084

Biträdande rektor 4-9

Ann-Katrin Olausson Gustafsson
ann-katrin.olausson.gustafsson@botkyrka.se
0708-892005

Biträdande rektor F-3
Christer Skogert
christer.skogert@botkyrka.se
0702886427

Skolintendent
Junette Johansson
Junette.johansson@botkyrka.se
0708861115

Skolsköterska
0701743211

Kurator
0702518714

Arbetslag A (0–1)
Förskoleklass: 0734218822
Åk 1: 0738663235
Fritids: 0734218822

Arbetslag B (2–3)
Åk 2 och 3: 0725966748
Fritids: 0734218821

Arbetslag 4–6
Åk 4 och 6: 0725966745
Åk 5: 072596675

Arbetslag 7–9
0765137818 (sida D)
06734218820 (sida E)

Besöksadress
Lagmansbacken 12

Postadress
145 56 Norsborg

Karta
Grindtorpsskolan i Google maps

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Grindtorpsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Grindtorpsskolan

Välkommen att söka till oss!

Senast uppdaterad: