Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kultur och fritid

Möjligheten att ta del av kultur- idrotts- och fritidsupplevelser i närområdet skapar trivsel, hälsa och livskvalitet.

Därför planerar kommunen tidigt in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i bostadsområden när Botkyrka växer. För att skapa levande stadsdelar och goda livsmiljöer är ett rikt föreningsliv och nya idrottsplatser för både spontan och organiserad idrott oumbärliga. Kommunens kultur- och fritidsförvaltning är närvarande i alla stadsdelar.

Föreningslivet är en lika viktig aktör för att unga ska få en meningsfull fritid och trygga sammanhang att delta i. Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och därmed stärka trygghet och trivsel i Botkyrka. Föreningarna bidrar till att stärka en känsla av mening, sammanhang och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Exempel på verksamhet:

  • Vi erbjuder mötesplatser där människor i olika åldrar möts eller mötesplatser för vissa tider i livet.
  • Våra verksamheter för barn och unga ska vara trygga, med utbildade vuxna som kan ge stöd
  • Vi jobbar för att motverka det som upplevs som otryggt i miljön runt våra mötesplatser.
  • Vi ger stöd till föreningar och samverkan med föreningar
  • Vi lyfter positiva förebilder, till exempel våra stipendiater och mottagare av kreativa stöd och deras engagemang för andra Botkyrkabor.
  • På befintliga platser eller när vi planerar och bygger skapar vi möjlighet till rörelse (se idrottsprogrammet)
  • Vi gör ett trygghetsskapande arbete på biblioteken

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: