Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sandstugans lekplats

En ny lekplats kommer att anläggas i Sandstugan. Lekplatsen kommer att ligga mellan husen på Tant gröns väg 76 och 78.

En enkät delades ut till samtliga boende på Tant grön och Tant bruns väg under oktober 2021. Då var det möjligt att lämna synpunkter på vad parken ska innehålla.

Ett gestaltningsförslag är nu framtaget. Starten för byggnation beräknas till sommaren 2022.

Illustrationsplan Sandstugans lekplats

Illustrationsplan Sandstugans lekplats

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: