Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Drogförebyggande arbete

Botkyrkas satsningar för en god hälsa bland barn och unga minskar risken för att unga börjar använda tobak, alkohol eller andra droger. Tillsammans är vi många som kan stödja barn och unga till en drogfri uppväxt.

Unga som mår bra, är trygga och klarar skolan löper mindre risk att hamna snett i tillvaron och utveckla olika typer av problem, så som användning av tobak, alkohol eller narkotika. Därför handlar mycket av Botkyrkas drogförebyggande arbete om att främja barn och ungas hälsa och att erbjuda trygga och drogfria miljöer. Vi samarbetar med föräldrar, skolan, fritidsgårdar, socialtjänstens områdessekreterare, polisen, föreningsliv, restauranger och med flera. Tillsammans arbetar vi för att:

  • stärka tonåringar att inte pröva eller använda alkohol, tobak och narkotika.
  • minska tillgängligheten för tonåringar till alkohol, tobak och narkotika.

Stärk unga där de är och minska efterfrågan

Det finns ett starkt samband mellan konsumtion och hur lätt det är att få tag på droger. Genom att minska efterfrågan minskar vi tillgängligheten. Därför arbetar vi med att stärka ungdomar att tacka nej till droger. Vi gör det tillsammans där ungdomarna är - hemma, i skolan och på fritiden. Vi arbetar bland annat med:

  • Föräldrars förhållningssätt genom att ebjuda föräldrastöd och föräldraträffar.
  • En god skolmijö och relationer med vuxna. Forskning visar att elever som trivs och fungerar väl i skolan utvecklar färre riskfyllda beteenden.
  • En meningsfull fritid och närvarande vuxna. Kommunen erbjuder spontana och organiserade aktiviteter utifrån våra barns och ungas intressen och önskemål.
  • Uppsökande arbete för att stärka tryggheten och stötta ungdomar till att vara drogfria. Kommunens områdessekreterare, fritidsledare, nattvandrare och polisen söker upp och träffar våra ungdomar ute i kommunen under både dag- och kvällstid och nätter.

Vi samarbetar mellan verksamheter, med polisen och handlare

Kommunens verksamheter för barn och unga har kommit överens om vad som gäller avseende alkohol, tobak och narkotika. Vad vi ska göra om vi är oroliga för missbruk eller om någon ungdom dricker eller har med sig tobak under skoltid. Det har vi sammanfattat i Regler för drogförebyggande arbete Pdf, 162.6 kB.. Vi har även andra samarbeten, exempelvis:

  • Kommunen och polisen samarbetar med restauranger, bland annat genom utbildning och tillsyn för att förebygga servering av alkohol till underåriga (Ansvarsfull alkoholservering). Kommunens livsmedelsinspektörer och polis samarbetar även med tillsyn och kontroll av försäljning av tobak och läkemedel.
  • Om polisen träffar på unga med alkohol, häller de ut alkoholen och kontaktar föräldrarna och socialtjänsten. Att sälja eller ge alkohol till underåriga (langning) är olagligt och polisen arbetar därför för att få tag på langare på olika sätt enligt Kronobergsmodellen.

Är du orolig för ditt barn använder droger?

Du som förälder gör skillnad. Prata tidigt med ditt barn om riskerna med tobak, alkohol och andra droger. Hitta fakta och tips inför samtalet under relaterade länkar.

Du som förälder kan kontakta miniMaria

Du behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka alkohol eller använda andra droger för att kontakta miniMaria. Det räcker med att du är orolig. MiniMaria erbjuder stöd, råd och vård för unga upp till 20 år och deras föräldrar inom bland annat droger och spel. Kontaktuppgifter till miniMaria hittar du här.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: