Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vårsta-Grödinge

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Vårsta-Grödinge. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

  Kommunen ska upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyraåsen och hur området kan utvecklas.

 • Grindstugan

  Detaljplan för bostäder i naturnära läge har vunnit laga kraft.

 • Slättmalm

  I natur- och sjönära läge i östra Vårsta planeras 350 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Byggprojekt

 • Brotorps vård- och omsorgsboende

  Kommunen bygger ett vård- och omsorgsboende i korsningen Dalvägen/Brotorpvägen i Grödinge.

 • Dagvattendammar i Bremora

  Botkyrka kommun anlägger två dagvattendammar för att uppnå bättre ekologisk status i Malmsjön.

 • Kassmyraåsen del 1

  Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

 • Slättmalm

  Projektet omfattar cirka 350 naturnära bostäder samt en förskola, gruppboenden och en kvarterspark.

 • VA-utbyggnad Sandviken

  Utbyggnad av vatten och avlopp till Sandviken, Grödinge.