Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stöd för vuxna

Genom Botkyrka kommuns anhörigstöd har du möjlighet att får stöd på flera sätt, bland annat genom anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Det här kan du få hjälp med

Digitala aktiviteter

Fysiska aktiviteter

Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden kan fungera som verktyg för den som är i behov av återhämtning. Det kan vara personer som själva är drabbade av psykisk ohälsa, eller den som står bredvid någon som mår dåligt. Återhämtningsguiden ges ut av Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) och är skrivet av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, forskare med flera.

Digital kunskapsguide

Kunskapsguiden vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk ohälsa. Här har vi samlat information som vi hoppas kan vara hjälpsam för dig. Här kan du lyssna till anhörigas berättelser, du möter också professionella som i sitt arbete träffar personer med psykisk ohälsa. De berättar om vilket stöd som finns att få och om vanliga frågor som anhöriga kan ha.