Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stöd för vuxna

Genom Botkyrka kommuns anhörigstöd har du möjlighet att får stöd på flera sätt, bland annat genom anhörigträffar där du kan dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Det här kan du få hjälp med

Digitala aktiviteter

Fysiska aktiviteter

Hälsa för seniorer

Korpen Huddinge Botkyrka har ett samarbete med Socialstyrelsen för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Skapa och stärka din hälsa genom träning och föreläsningar kring rörelse, mat, sömn och stress. Att delta kan ge dig en möjlighet att hitta nya sociala sammanhang och stärka dig själv.

Korpen Huddinge Botkyrka

Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden kan fungera som verktyg för den som är i behov av återhämtning. Det kan vara personer som själva är drabbade av psykisk ohälsa, eller den som står bredvid någon som mår dåligt. Återhämtningsguiden ges ut av Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) och är skrivet av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, forskare med flera.