Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skola i annan kommun

Vårdnadshavare som önskar plats i andra kommuners kommunala skolor eller fritidshem alternativt i fristående regi, undersöker själva om det finns plats.

Ansökan om plats

Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en skola och fritidshem i kommunal regi i annan kommun, behöver ni kontakta den kommunens handläggare för skolplaceringar.

Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på en skola i fristående regi i annan kommun söker ni plats hos den fristående skolan.

Alla skolplaceringar i annan kommun söks därefter i Botkyrka kommuns e-tjänst. Välj alternativet: övriga skolor (utanför Botkyrka kommun).

Om ni bor i Botkyrka kommun och har ett barn som ska börja på ett fritidshem i fristående regi i annan kommun så behöver ni fylla i en blankett:

Ansökan om plats: inom enskild förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i annan kommun Word, 88.5 kB.

Skicka blanketten till Botkyrka kommun som sedan fattar beslut om att godkänna placeringen. Därefter får eleven påbörja sin placering. Detta gäller även er som ska flytta till Botkyrka kommun och vill att ert barn får gå kvar på sitt nuvarande fritidshem.

Avgifter

För barn folkbokförda i Botkyrka kommun betalas alltid föräldraavgiften till Botkyrka kommun. För att ni ska betala rätt avgift behöver ni uppge era aktuella inkomstuppgifter i Botkyrka kommuns e-tjänst.

 

E-tjänst för skola och förskola

Mer information om avgifter

Barn utan svenskt personnummer

Om en fristående enhet ansöker om ersättning för ett barn som inte har ett svenskt personnummer, kontakta Medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 (eller besök närmaste medborgarkontor) för att få information om vilka underlag som ansökan behöver kompletteras med.

Här finns medborgarkontoren

Uppsägning av plats

Uppsägning av skol- och fritidsplaceringar görs i Botkyrka kommuns e-tjänst.

Flytta från Botkyrka kommun

Ska du flytta från Botkyrka kommun kontaktar du ditt barns skola direkt för att säga upp platsen. Då behöver du inte använda e-tjänsten.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan