Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Krisberedskap

Här kan du läsa om krisberedskap, skyddsrum, civilt försvar och hur Botkyrka kommun arbetar med krishantering vid allvarliga händelser.

 • Civilt försvar

  Civilt försvar handlar om samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Det är en verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilliga organisationer.

 • Din krisberedskap

  Så är du är en del av Sveriges och Botkyrkas krisberedskap.

 • Om kriget i Ukraina

  Kriget i Ukraina väcker oro och frågor hos många medborgare i Sverige. Här har vi samlat information om vilken beredskap som finns tillgänglig för dig och var du kan vända dig om du har frågor.

 • Skyddsrum i Botkyrka

  Här hittar du var det finns skyddsrum i Botkyrka.

 • Särskild organisation för krishantering

  Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida.