Öppna mobilmenyn

Åtgärder till föreningslivet under coronavirusets spridning

Botkyrkas föreningsliv består av över 200 föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, folkbildning och socialt arbete. Vi är måna om att civilsamhället ska stå fortsatt starka när vardagen återgår till det normala. Därför har vi genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningarna under denna extraordinära tid.

Stödpaket till föreningslivet

  • Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om en miljon kronor extra i föreningsstöd på sitt nämndsammanträde 16 november 2020.
    Bidraget kommer fördelas utifrån ett procentuellt påslag på 10,66% till de föreningar som redan tagit emot föreningsbidrag för 2020.
  • Aktivitetsbidragen för verksamhet utförd 2021 baseras på aktiviteter från motsvarande period 2019. Detta ger föreningar möjlighet att budgetera med säkra intäkter från kommunen för 2021. Detta berör idrottsföreningar, scoutkårer, övriga föreningar och seniorföreningar.

  • Utöka öppethållande med ex förlänga säsonger för att ge föreningar möjlighet att ”ta igen förlorad tid”.

  • Botkyrka kommun ska samordna en marknadsföringskampanj i samband med återstarten av föreningslivets ordinarie verksamhet efter pandemin. Detta görs i syfte att hjälpa föreningarna att få tillbaka tappade medlemmar och locka nya.

  • Aktivt stödja de lokala föreningarna att ta del av statliga och regionala stöd.

  • Hantera särskilda lösningar för föreningar med kulturstöds- och samarbetsavtal utifrån behov.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: