Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Åtgärder till föreningslivet under coronapandemin

Botkyrkas föreningsliv består av över 200 föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, folkbildning och socialt arbete. Vi är måna om att civilsamhället ska stå fortsatt starka när vardagen återgår till det normala. Därför har vi genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningarna under coronapandemin.

Stödpaket till föreningslivet

  • 4 miljoner kronor extra i stöd under oktober-december 2021. Stödet inebär att föreningar under oktober, november och december kan hyra kommunens lokaler utan kostnad. Föreningar som hyr lokaler av andra aktörer kan söka stöd från kommunen för att ersättas för dessa kostnader. Stöd kommer också fördelas till några av de kulturaktörer som drabbats hårt ekonomiskt på grund av minskade hyres- och biljettintäkter.
  • Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om en miljon kronor extra i föreningsstöd på sitt nämndsammanträde 16 november 2020.
    Bidraget fördelades utifrån ett procentuellt påslag på 10,66% till de föreningar som redan tagit emot föreningsbidrag för 2020.
  • Aktivitetsbidragen för verksamhet utförd 2021 baserades på aktiviteter från motsvarande period 2019. Detta gav föreningar möjlighet att budgetera med säkra intäkter från kommunen för 2021. Det berörde idrottsföreningar, scoutkårer, övriga föreningar och seniorföreningar.
  • Utökat öppethållande med till exempel förlänga säsonger för att ge föreningar möjlighet att ”ta igen förlorad tid”.
  • Hösten 2021 samordnade Botkyrka kommun en marknadsföringskampanj för att hjälpa föreningarna med återstarten av sin ordinarie verksamhet efter pandemin. Syftet var att hjälpa föreningarna att få tillbaka tappade medlemmar och locka nya. Kampnajen bestod i ett utskick av en katalog med alla föreningar och aktiviteter till 9000 hushåll i Botkyrka.
  • Vi har haft träffar för att stödja de lokala föreningarna att ta del av statliga och regionala stöd.
  • Två hyresfria månader mars – april 2020

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: