Öppna mobilmenyn

Åtgärder till föreningslivet under coronavirusets spridning

Botkyrkas föreningsliv består av över 200 föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, folkbildning och socialt arbete. Vi är måna om att civilsamhället ska stå fortsatt starka när vardagen återgår till det normala. Därför har vi genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningarna under denna extraordinära tid.

Stödpaket till föreningslivet

 • Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om en miljon kronor extra i föreningsstöd på sitt nämndsammanträde 16 november 2020.
  Bidraget kommer fördelas utifrån ett procentuellt påslag på 10,66% till de föreningar som redan tagit emot föreningsbidrag för 2020.

Stödpaket våren 2020:

 • Vi utökar vår service kring stöd och rådgivning till föreningar genom en samordnarfunktion som nås via e-post: forening@botkyrka.se
 • Vi ger föreningar stöd i att söka de statsbidrag och projektmedel som finns tillgängliga. Kontakta forening@botkyrka.se om du behöver hjälp med ansökningar.
 • Alla föreningar kan under mars och april kostnadsfritt hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler.
 • Vi inför ett extra lokal- och anläggningsbidrag för föreningar och idéburna organisationer som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen.
 • Aktivitetsstödet för idrottsföreningar och övriga föreningar kommer att baseras på beräkningar från motsvarande period föregående år. Det ger föreningar lugn att fortsätta sin planering inför omstarten av verksamheten när den akuta krisen är över.
 • Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse, eftersom många inte hunnit ha sina årsmöten innan coronavirusets utbrott.
 • När kommunen eller de kommunala bolagen är hyresvärd finns möjligheten för föreningar att ändra hyresinbetalningen från kvartalsvis till månadsvis. Det är också möjligt att få hyran på avbetalning upp till motsvarande 6 månader.
 • Vi arbetar för att hitta individuella lösningar för de föreningar med kulturstödsavtal som behöver stöd.
 • Kommunen kommer använda föreningars lokaler, resurser och kompetens och på så vis bidra till att öka deras intäkter.

Stöd till föreningar med kulturstödsavtal

 • Föreningar med kulturstöds- och samarbetsavtal i stor ekonomisk kris får stöd för att säkerställa överlevnad av verksamheten till och med 31 maj 2020. Bland annat handlar det om att undvika varsel av personal och täcka stora intäktsbortfall.
 • Föreningar med kulturstöds- och samarbetsavtal blir inte återbetalningsskyldiga för verksamhet som inte kunnat genomföras påp grund av coronaviruset under våren 2020.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: