Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Framtid Fittja – detaljplaneprogram för stadsutveckling

Framtid Fittja är ett långsiktigt och strategiskt program som anger inriktningen för hur stadsdelens fysiska miljö ska utvecklas.

Programmet togs fram 2012 och redovisar flera förslag till förändringar av den fysiska miljön i Fittja. Programmet har arbetats fram utifrån en studie av stadsdelens förutsättningar i dialog med de boende i Fittja.

Vision Framtid Fittja

Programmet utgår från en vision Fittja som en långsiktigt hållbar stadsdel där kommunen aktivt arbetat med stadsmiljön för att främja en ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Ett sätt att främja social hållbarhet i Fittja har varit att skapa trevliga och tillgängliga allmänna platser, t.ex. gator, torg och parker. Dessa platser erbjuder nu möjligheter att umgås för Fittjaborna och skapar trygghet och delaktighet.

För att nå visionen beskrivs tre strategier för Framtid Fittja. Det
handlar om att utveckla bebyggelse, trafikstruktur och grönområden.

Ta del av hela programmet

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: