Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Välkommen till Kvarnhagsskolan

Kvarnhagsskolans vision är att skapa trygghet, likvärdighet och engagemang hos alla våra elever. Genom bra möjligheter för våra elever, till att känna glädje och se resultat i sitt lärande, utrustar vi dem för framtiden.

Fakta om skolan

Område: Alby

Årskurs: F-9,

särskola 1-9

Elever: 560 st

Vår inriktning

Vi jobbar språkutvecklande och med att differentiera undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar för att skapa goda relationer med fokus på ett uppskattande positivt förhållningssätt och höga förväntningar. I längden handlar inställningen om att alltid välja att se möjligheter och att fokusera på elevernas bästa egenskaper. Vårt förhållningssätt gör det lättare för alla elever att nå goda studieresultat, utifrån sina egna förutsättningar.

Grundsärskolan

Kvarnhagsskolan har en väl fungerande särskoleverksamhet med ämnesinriktning. Varje elev är unik och för att möta deras behov har vi specialpedagoger med lång erfarenhet som arbetar med stöd i evidensbaserad forskning. Specialpedagogerna arbetar aktivt med språket på olika sätt så att eleverna kan göra sig förstådda och lära sig nya saker på flera sätt än verbalt. Årliga mätningar visar att eleverna upplever att de har en god arbetsro och känner sig trygga i vår skola.

Hitta hit

Kvarnhagsskolan ligger på Servitutsvägen 17, i Alby.
Kvarnhagsskolan i Google maps

Vi gör allt vi kan för att elevernas livschanser ska vara så stora som möjligt efter att de gått på Kvarnhagsskolan.

Nicklas Ridström, rektor

Mer fakta om Kvarnhagsskolan

Kvarnhagsskolan ligger i natursköna Alby i Norra Botkyrka. Vi är en F-9 skola med fritids vilket innebär att eleverna kan gå från förskoleklass ända upp till nionde klass, något som vi tror skapar både trygghet och förutsägbarhet.

Vi vet att trygghet är viktigt för barnens inlärning, därför har vi förutom elevhälsopersonal även ett Trygghetsteam som består bland annat av socialpedagoger.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för dom som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Nicklas Ridström
nicklas.ridstrom@botkyrka.se
0708-86 15 17

Expedition
kvarnhagsskolan@botkyrka.se
0853061087

Biträdande rektor högstadiet
Maria Stricker
maria.stricker@botkyrka.se
076-814 81 52

Biträdande rektor lågstadiet, mellanstadiet, förskoleklass och fritids
Ditte Lind
ditte.lind@botkyrka.se
070-889 20 21

Biträdande rektor särskolan
Patrizia Musarra
patrizia.musarra@botkyrka.se
0702-37 64 73

Besöksadress
Servitutsvägen 17, Alby

Postadress
145 59 Norsborg

Karta
Kvarnhagsskolan i Google maps

Sociala medier
Kvarnhagsskolans Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Kvarnhagsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Kvarnhagsskolan

Välkommen att söka till oss!

En flicka vid en skolbänk som ler in i kameran.

Senast uppdaterad: