Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Kvarnhagsskolan

Kvarnhagsskolans vision är att skapa trygghet, likvärdighet och engagemang hos alla våra elever. Genom bra möjligheter för våra elever, till att känna glädje och se resultat i sitt lärande, utrustar vi dem för framtiden.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Alby

Årskurs: F-9,

anpassad grundskola 1-9

Elever: 560 st

Statistik

Kvarnhagsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 85 9 86 86
2022 85 8 91 88

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Vi jobbar språkutvecklande och med att differentiera undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar för att skapa goda relationer med fokus på ett uppskattande positivt förhållningssätt och höga förväntningar. I längden handlar inställningen om att alltid välja att se möjligheter och att fokusera på elevernas bästa egenskaper. Vårt förhållningssätt gör det lättare för alla elever att nå goda studieresultat, utifrån sina egna förutsättningar.

Anpassad grundskola

Kvarnhagsskolan har en väl fungerande anpassad grundskola med ämnesinriktning. Varje elev är unik och för att möta deras behov har vi specialpedagoger med lång erfarenhet som arbetar med stöd i evidensbaserad forskning. Specialpedagogerna arbetar aktivt med språket på olika sätt så att eleverna kan göra sig förstådda och lära sig nya saker på flera sätt än verbalt. Årliga mätningar visar att eleverna upplever att de har en god arbetsro och känner sig trygga i vår skola.

Hitta hit

Kvarnhagsskolan ligger på Servitutsvägen 17, i Alby.
Kvarnhagsskolan i Google maps

Mer fakta om Kvarnhagsskolan

Kvarnhagsskolan ligger i natursköna Alby i Norra Botkyrka. Vi är en F-9 skola med fritids vilket innebär att eleverna kan gå från förskoleklass ända upp till nionde klass, något som vi tror skapar både trygghet och förutsägbarhet.

Vi vet att trygghet är viktigt för barnens inlärning, därför har vi förutom elevhälsopersonal även ett Trygghetsteam som består bland annat av socialpedagoger.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Alexandra Ohlén
alexandra.ohlen@botkyrka.se
070-889 20 84

Expedition
kvarnhagsskolan@botkyrka.se
0853061087

Biträdande rektor mellanstadiet och högstadiet
Marie Petersson
marie.petersson1@botkyrka.se
070-8891972

Biträdande rektor lågstadiet, förskoleklass och fritids
Ditte Lind
ditte.lind@botkyrka.se
070-8892021

Biträdande rektor anpassad grundskolan
Maria Stricker
maria.stricker@botkyrka.se
076-8148152

Skolsköterska
Christine: alla skoldagar
0703-16 69 83

Katja: mån, tis och varannan fre
0765-68 40 38

Besöksadress
Servitutsvägen 17, Alby

Postadress
145 59 Norsborg

Karta
Kvarnhagsskolan i Google maps

Sociala medier
Kvarnhagsskolans Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Kvarnhagsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Kvarnhagsskolan

Välkommen att söka till oss!

En flicka vid en skolbänk som ler in i kameran.

Senast uppdaterad: