Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplaneprogram för Slagsta strand

Detaljplaneprogrammet för Slagsta strand visar förutsättningarna för nya bostäder, service och verksamheter intill Slagsta marina.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att belysa förutsättningarna och föreslå en inriktning för hur området som helhet kan utvecklas till en attraktiv stadsdel med bostäder och verksamheter. Detaljplaneprogrammet anger riktlinjerna för den framtida markanvändningen och lägger fast områdets huvudstruktur. Programmet ger en ram åt efterföljande detaljplaner samt anger den övergripande gestaltningen
av området.

Detaljplaneprogrammet syftar också till att öka allmänhetens tillgänglighet till Slagsta strand. Detta gäller både målsättningen att utveckla Mälarpromenaden, och även bebyggelsestruktur och viktiga stråk för att överbrygga barriärer till de omgivande stadsdelarna Hallunda och Fittja i Botkyrka och till Vårby i Huddinge.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: