Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

För att hantera allt detta krävs en organisation med anställda. Vad som ska göras bestämmer du som medborgare, men alla kan inte delta i besluten. I kommunvalet vart fjärde år väljer vi därför politiker, som representerar medborgarna och som fattar beslut.

Kommunallagen och kommunalt självstyre

Kommunens ansvarsområden bestäms av riksdag och regering och står beskrivna i kommunallagen och i de så kallade speciallagstiftningarna som till exempel skollagen och socialtjänstlagen.

I övrigt har kommunen rätt att bestämma, genom så kallat kommunalt självstyre. Det kommunala självstyret innebär att kommunen får fatta egna beslut och att ta ut skatt av medborgarna för att kunna sköta sina uppgifter.

För dig som medborgare innebär självstyret också att du kan vara med och påverka i kommunen genom att exempelvis vara med och rösta i kommunalvalet, lämna synpunkter eller överklaga beslut.

Obligatoriska och frivilliga verksamheter i kommunen

Vissa verksamheter ansvarar kommunen för därför att det är bestämt i lagen. Andra verksamheter bedriver kommunen frivilligt.

Kommunallagen

Exempel på verksamheter som kommunen enligt lag har ansvar för:

 • Förskola och skola
 • Gymnasieutbildning
 • Äldreomsorg
 • Omsorg om funktionshindrade
 • Försörjningsstöd
 • Bibliotek
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning och avfallshantering
 • Underhåll av kommunala gator och parker

Exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Konsumentvägledning
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Medborgarkontor

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: